Zprostředkuji Vám povolení stavby pro:

 •  rodinný dům, přípojku vody, přípojku kanalizace, plynu, ČOV, vrtanou studnu, přístřešek, přístavbu, ...
 •  dodatečné povolení "černé" stavby 

To znamená, že pokud od Vás obdržím projektovou dokumentaci stavby 

a zplnomocníte mě, vyřídím Vám povolení stavby "na klíč" včetně zajištění všech potřebných stanovisek dotčených orgánů.

 

   Dále pro Vás zajistím:

 •  měření radonu
 •  revizi komínu, elektro, plynu
 •  PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)
 •  vyjádření správců sítí 
 •  projektovou dokumentaci stavby 
 •  stavební dozor
 •  stanoviska dotčených orgánů 
 •  geodetické zaměření stavby 
 •  kolaudaci stavby
 •  vklad do katastru nemovitostí

 

TOPlist